Menu
نویسنده مطلب : روزبه نیکخواه

مطلب مورد بحث:

کسانی که بازی می‌کنند چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ (مدل بارتل)


در پی دستاوردهای شخصی (Achiever)

 

در متمم برای من تعداد روزهایی که همراه متمم بودم برای من مهمه
تعداد کامنتهام مهم نیست چون دست به قلم نیستم و راهی جز این که برام مهم نباشه ندارم
و برام مهمه که مطالب بیشتری رو بتونم بخونم
جستجوگر و کاشف (Explorer)

 

من دوست دارم به تمام قسمت های متمم سرک بکشم و همیشه مطالب مختلف رو بوکمارک می کنم تا یک روز بخونم

 
تعامل‌گر (Socializer)
هرگز در این گروه قرار نمی گیرم
قاتل‌ها (Killers)

در سایت متمم چنین رفتاری از خودم نشون ندادم اما سال های قبل در سایت های دیگه چندین بار در این دسته قرار گرفتم