Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعیبی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


یکی از مواردی که در مورد این افراد زیاد مشاهده می شود منوط کردن تصمیم گیری به یک اتفاق دیگر و یا به اصطلاح شرطی کردن موضوع می باشد.

برای مثال دانش آموزی که شروع کلاس آموزشی زبان را به شرط قبولی در کنکور سراسری کرده و منتظر جواب آزمون مانده است.