Menu
نویسنده مطلب : بابک راجی

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


با بررسی یک شرکت تولید کننده و واردکننده تجهیزات نفت و گاز به عنوان مطالعه موردی:

 

۱- بررسی سه تصمیم

الف- تصمیم بر توسعه کسب و کار با اضافه کردن یک محصول جدید: با توجه به این که اضافه کردن یک محصول جدید نیازمند نیروی فنی و لجستیک مجزا دارد می تواند ثبات سازمان را بر هم زند ولی در صورت موفقیت در تولید و فروش محصول، پایداری آن سازمان افزایش خواهد یافت.

 

ب- تصمیم بر همکاری با رقیب/رقبا برای شرکت در یک مناقصه: ممکن است شرکت در شرایط بد مالی باشد و از طرفی شرایط مناقصه (بزرگ بودن مناقصه یا شرایط تامین مالی و …) به گونه ای باشد که به تنهایی از پس کار بر نیاید. با توجه به شرایط عدم قطعیتی که در این مورد وجود دارد، شرکت نیاز دارد که هم برای ثبات و هم برای پایداری کسب و کارش اقدام به همکاری با رقبا کند. چه بسا این کار بتواند در آینده به عنوان یک استراتژی پایدار برای دیگر مناقصات مشابه عمل کند.

 

ج- تصمیم بر شرکت در یک مناقصه بر اساس ارتباطات موجود در شرکت کارفرما در حالی که ربطی به تخصص سازمان ندارد: این کار اگر چه باعث ثبات شرکت می شود اما در هیچ پایداری برای شرکت ایجاد نمی کند. چون بعد از پایان این پروژه شاید کارفرما تا مدت طولانی چنین مناقصه ای برگزار نکند یا با توجه به عدم وجود ارتباط در شرکت های دیگر هیچ وقت کارفرمایان دیگر از این شرکت غیر متخصص دعوت به حضور در مناقصه نکنند.

 

۲- جواب دادن به این سوال شاید خیلی سخت باشد. ولی مورد ب در سوال ۱ می تواند یک نمونه از این حالت باشد.

 

۳- موارد زیر می تواند در تبدیل یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر دلالی به یک کسب و کار مبتنی بر واسطه گری موثر باشد و ارزش آفرینی کند:

الف- مشاوره یا کمک به مشکل انتقال پول با توجه به شرایط تحریم

ب- مشاوره یا فراهم کردن شرایط برای بازرسی کالا

ج- مشاوره یا فراهم کردن امکانات حمل و نقل

د- تامین شرایط برای خدمات پس از فروش یا گارانتی کالا

هـ- مشاوره یا کمک در مراحل ثبت درخواست خرید

 

و …