Menu
نویسنده مطلب : نگار

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


از این فیلم خیلی لذت بردم! به نظر من هم آدم های فقیر راحت تر می بخشند چونکه به اندازه ی آدمای دیگه وسایلشون براشون ارزش نداره و وابستگی کمتری هم به وسایلشون دارند! در این تحقیق کودکان مورد آزمایش قرار گرفته شده اند، آنها چیزهایی را حس می کنند که ما حس نمی کنیم!