مهدی شایسته فر - دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدی شایسته فر

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


من دقیقن چند ماه پیش این تجربه رو در رستوران گردان برج میلاد داشتم و نتیجه اون هم یک دل درد بد و یک خواب بد بعد از خوردن به حد مرگ بود. اونجا من حسم این نبود که دارم به دیگری ضرر می زنم ولی خودم داشتم لذت می بردم که با محتوای این نوشته ی متمم تطبیق نداشت.