Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


ممنونم متمم عزیز،

داشته های دیگری که غیر از موارد ذکر شده در مدل اوکانر هست و الان بخاطر میارم، اینهاست:

* توانایی کنار هم قرار دادن فرضیات مختلف در مساله و توجه همزمان به همه آنها

*راحت بودن با افراد،آراء وافکار مختلف، طوریکه بر مبنای همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل باشه و نه اجبار یکسویه. توان یافتن نکات مشترک بین خودم با آدمها با وجود دیدن تضادها یا تفاوتها.

*بعنوان مشاور امین در مسایل، تونستم مورد مراجعه ی دوستان و اطرافیان وحتی غریبه ها باشم.

*بیرون کشیدن سریع و لحظه ای نکاتی از دل ماجراها و مسایل که خود صاحبان مساله به اون توجه نکرده اند

*تصویر پردازی شفاف و فیلم سازی ذهنی از شنیده یا خوانده ها

*تشخیص احساس و فکر آدمها در لحظه، از روی حالات چهره، حرکات، رفتار و گفتار ظاهرا نامربوط اونها. وقتی سعی میکنند چیزی را نگویند بیشتر توجه من را بخود جلب میکند. مناسب برای فعالیتهای جاسوسی-پلیسی!

*عدم شتابزدگی در قضاوتهای منفی

*برخورد آرام و منطقی در بیش از ۹۰ درصد مواقع بحرانی. این آرامش با علاقه به حل مساله همراهه، نه سکون و انفعال.

*توان تفکیک ویژگیهای مثبت و منفی افراد (نیز، امور، تفکرات و شرایط)، نفاط منفی اونها من رو از دیدن و قدردانی ویژگیهای مثبتشون باز نمیداره.

*روزی که مساله ای برای حل کردن نداشته باشم خیلی حال خوبی ندارم و ممکن است مساله بسازم! (صرفا جهت مزاح)

*راحت بودن با تغییرات، اعم از فیزیکی و مکانی، شغلی، فکری و احساسی.

*راحت بودن با پذیرش اشتباه خود و عذرخواهی و جبران

*تحمل ابهام و صبر در برابر شرایطی که برای اکثریت میتونه موجب سرخوردگی یا افسردگی بشه.

*علاقه بیش از معمول برای کارهای پرهیجان. زندگی خیلی آرام  رو بعنوان فاصله لازم برای آماده شدن برای چالش یا عملیات جدید دوست دارم و نمیتونم همیشه در یک گوشه در تفکر غوطه ور بشوم . تحرک داشتن در کار و زندگی برای من ضروری هست.

*وقتی در شرایط نامساعد گیر افتاده باشم میتونم اوقات رو با بهترین کاری که از دستم برمیاد پر کنم و احساس زیان نداشته باشم. همیشه میوه شیرین تلخیها رو باور داشته و تقریبا در اون مسیرعمل کرده ام.