Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


صنعت  کسب و کار مورد علاقه: خدمات مشاوره مدیریت
شکل موردنظر برای تعریف صنعت: ذات و درون مایه اصلی مشاوره به صورت عام این است که فرد یا سازمانی در یک زمینه خاص نظر تخصصی یک مرجع را به قصد بهبود یا ارتقاء خود در آن زمینه جویا شده و بکار می بندد. با این تعریف شاید به نظر برسد که باید قدری گسترده تر و فراخ تر به موضوع نگاه کنم و صنعت خود را بر اساس معیار تأمین یک نیاز تعریف کنم؛ در این صورت شرکت من با کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی، امورحقوقی، امور خانوادگی، سرمایه گذاری و … مشاوره می دهند در یک صنعت قرار خواهند گرفت. ولی در همین مرحله متوجه می شوم که این کلان نگری در تعریف صنعت برای من مفید نخواهد بود چرا که قطعا یک شرکت یا فردِ مشاورِ خانواده نمی تواند رقیب حوزه فعالیت من تلقی شود. بنابراین فکر می کنم مفیدترین معیار برای شرکت من محصول مشخص باشد.

رقبا: براساس معیار فوق رقبای من عبارت خواهند بود از کلیه شرکتهایی که در زمینه ها و امور و متنوع مختلف سازمانی از جمله حسابداری، مکانیزاسیون،‌بهبود سیستمها و فرآیندها، امور مالیاتی و امثالهم به سازمانهای دولتی و غیر دولتی مشاوره می دهند.

تاثیر گذاری بر تصمیمات: فکر کنم اولین تبعات این نوع نگرش در تعریف صنعت برای شرکت من آن تفکر آینده نگرانه باشد که بعد از مرحله تثبیت شرکت و شناخت مطلوب صنعت و بازار به موضوع ادغام و توسعه گستره خدمات تحت پوشش شرکت فکر کرد و برنامه ریزی نمود.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟