Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

نظریه مقایسه اجتماعی


مقایسه همواره سخت بوده چون همیشه باید شرایط رو در نظر گرفت. با تمام اعتماد به نفسی که داشتم از اینکه بین بالادستی ها باشم و بخوام با شرایط محیط رشد کنم رنج کشیدم ..نگاه ها و تحقیرها و اینکه اونها هم در مقایسه های اجتماعی به من به عنوان یک پایین دستی نگاه کردن ..

فضای رقابتی و این که من هم می تونم به بالادستی خودم برسم مستلزم اینه که من برای رسیدن به اون جایگاه شرایط و بستر مناسبی دارم ..

شاید دوست من ۴۰ تا کتاب بیشتر از من خونده و من هم سعی می کنم با تلاش و کوشش به اون برسم ..

شاید به دوست من یک ثروت هنگفت ارث رسیده .. اینجا دیگه نمی تونم خودم و شرایطم رو با اون مقایسه کنم ..