Menu
نویسنده مطلب : مهران

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


مقدمه:‌

چون برای هرکسی موفقیت معنای خاصی دارد و در راستای ارزشی سنجیده می شود، این آیا ها هم به شدت نیاز به شخصی سازی دارداما در مورد این تمرین- موفقیت من چقدر روی خود خودم موثر بوده‌؟ چقدر روح و شخصیتم رشد کرده است؟- چقدر سخته و آیا ممکنه که موفقیت فعلی من به سادگی از من جدا شود؟‌اصلا این موفقیت بخشی از من شده یا وصله ای جداشدنیست؟- آیا اگر برگردم به جوانی، بازهم همین مسیر را می روم؟