Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

انواع استرس (لحظه‌ای / مکرر / مزمن)


استرس هایی که در طول سالها به من وارد شده و هنوز هم بعضی مواقع وارد میشود:

۱- همسرم من صبح چشمش را باز می کند ، بایستی بلافاصله چای میل نماید ، من همیشه سعی کرده ام اول صبح بلافاصله کتری را روشن کنم و منتظر جوشیدن آب باشم و در این فاصله به ورزش بپردازم . اما در این فاصله بعد از گذشت سالها هنوز هم استرس دارم چون ایشان فکر می کرد ورزش کردن من جوشیدن آب را به تاخیر میاندازد.

۲- مدتها ی مدید و هنوز هم گاهی اوقات سر میز غذا استرس دارم که آیا غذای پخته شده مطلوب همسرم خواهد بود یا نه ؟ چه عکس العملی نشان می دهد ؟

۳- بسته به اینکه کجا می خواهم صحبت کنم و در حضور چه کسانی ، هنوز استرس می گیرم.

۴- تنها جایی که استرس ندارم ، حضور در کلاس درس است.

۵- اگرچه ساعت ورود به سازمان برای من حیاتی نیست ، برای رعایت نظم دوست دارم بموقع در سازمان حاضر شوم و دیر رسیدن مرا مضطرب می کند.

۶- برای جلوگیری از استرس احتمالی در اثر تمام شدن بنزین ، در اولین فرصت بعد از روشن شدن علامت هشدار دهنده ، سوخت گیری را انجام می دهم.

۷- برای جلوگیری از استرس احتمالی از حضور همسرم در جمع های خانوادگی ، ترجیح  می دهم ایشان حضور نداشته باشند.

* البته تمام تلاش من بر این است که استرس و اضطرابم را مدیریت کنم و به دیگران منتقل نکنم.