Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

اهمیت وقفه و خوابیدن روی یک مسئله


به نظر من یکی از پرکاربردترین دلیل ها همان خستگی ذهنی است، معمولا مواردی که ذهن مرا خسته کرده را به صبح اول وقت موکول می کنم، چون هم ذهنم فِرِش و آماده است هم در طول شب ناخودآگاه من روی مسئله بوده.

 

اما برای حل مسائل سخت تر امکان دارد این وقفه و خوابیدن روی مسئله چند ماه به طول بیانجامد. این از دسته نشانه ها و اطلاعات تازه است. در طول آن چند ماه این مسئله بَک ذهنم هست و چشم و گوشم نسبت به دیدن و شنیدن موارد مربوط به آن مسئله اَلرت شده.

 

برای این قسمت یاد حرف محمدرضا افتادم:
چشم پاسخ سوالی را می بیند که ذهن ابتدا آن را پرسیده باشد و گوش، پاسخ سوالی را می شنود که ابتدا ذهن آن را مطرح کرده باشد.