Menu
نویسنده مطلب : صابرقاسم بیگی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


محیط سیستم را عواملی تشکیل می دهند که در خارج از سیستم قرار گرفته اند. شناسایی محیط و عوامل محیطی به سادگی انجام نمی شود. بر اساس نظر چرچمن محیط عوامل و اشیایی را شامل می شود که در رابط خود و سیستم موثر و غیر قابل تغییرند. او به مدیران توصیه می کند که در رابطه با شناسایی عوامل محیطی دو سوال را مطرح کنند:

۱. آیا عامل مورد نظر سیستم را متاثر می سازد یا خیر؟ اگر پاسخ سوال اول مثبت است سوال دوم را مطرح کنند.

۲٫ آیا سیستم قادر به تغییر آن عامل است؟ و می تواند آن محدودیت یا عامل را از پیش پای خود بردارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ این سوال آن عامل یک عامل محیطی است.

 

منبع: مقدمه ای بر تفکر سیستمی ترجمه قاسم مختاری