Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

تعریف گیمیفیکیشن | بررسی تفاوت بازی و سرگرمی


۱- سنگنوردی داخل سالن: مربی به ما مسیری مشخص می دهد که باید آن را  به اصطلاح top کنیم. و گیره ی انتهای مسیر را با دو دست لمس کنیم و در این صورت به ما مسیر جدید می دهد در غیر اینصورت باید آنقدر آن مسیر را برویم تا top شود اینجا چون فعالیت هدفمند است بازی محسوب می شود.

۲- کوهنوردی : اگر با هدف رسیدن به قله باشد بازی است  و اگر صرفا برای لذت بردن از محیط سرگرمی است.

۳- مطالعه: با هدف افزایش آگاهی ام بازی است.

۴- موسیقی: در صورتی که انگلیسی باشد برایم با هدف یادگیری زبان انگلیسی است و یک نوع بازی است و در صورتی که فارسی باشد سرگرمی است.

۵- سینما: بیشتر سرگرمی است.