Menu
نویسنده مطلب : زهره جلالی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


آشنایی با استارت آپ (Startup) 

از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس بتوانید:

چارچوب کلی تعریف استارتاپ را به خاطر بسپارید و بتوانید استارتاپ را از موارد مشابه تمییز بدهید.

فرایند شکل گیری کلی استارتاپ ها را به خاطر داشته باشید

نام چند استارتاپ معروف را در ذهن داشته باشید

نام استیو بلنک را به عنوان یکی از افراد کلیدی این حوزه به خاطر بسپارید