Menu
نویسنده مطلب : fazaeli

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


با سلام و احترام

ضمن تشکر از شما بخاطر در اختیار قراردادن فایلهای صوتی رایگان برای همگان، در این گفتگو شما و دوستان متممی در مورد استعفا از یک شرکت یا یک سازمان کوچک صبحت می کنید و نه از یک مجموعه بزرگ دولتی که اکثر همکاران از رفتن کارکنان با تجربه خوشنودند و بقول خودتان می خواهند جای خودشان بازتر شود. حتی مدیران دولتی هم کارکنان با تجربه را رقیب خود می دانند و بخاطر از دست دادن آنان نه تنها دلگیر نمی شوند بلکه خودشان هم راغب به بیرون کردن آنان هستند و به جذب نخبگان هم تمایل ندارند. حتی با ورود افراد شایسته به مجموعه مخالفت می کنند تا مبادا پست سازمانی خودشان توسط ایشان اشغال شود. در چنین شرایطی استعفای کارمند رسمی به احتمال زیاد می تواند ناشی از فشار تحمیل شده از محیط کار باشد و بندرت به عوامل دیگر بستگی دارد.

حال اگر کارمند رسمی ازیک مجموعه دولتی استعفا دهد معنایش این است که محترمانه بیرون شده و اگر هم نخواهد انتقام داغی از مجموعه بگیرد، قطعاً با دلخوری محل کارش را ترک می کند. بنابراین انتقام سرد مفهومی ندارد. هیچ کارمندی هر چند ناراضی، نمی خواهد شغلی را که به زحمت بسیار بدست آورده، براحتی از دست دهد و حتی اگر بتواند تا بازنشستگی پیش از موعد صبر کند، استعفا نمی دهد. در واقع تلخکامی کارمند مستعفی نه بخاطر از دست دادن شغل بلکه بخاطر رنجی است که کشیده و عمری که در این شغل سپری کرده است. بنابراین دوستان متممی تازه کار چند توصیه را از یک کارمند با تجربه بپذیرید:

۱-  حقوق کافی و امنیت شغلی صرفاً نمی تواند ملاکهای مناسبی برای انتخاب شغل باشد.

۲- قبل از ورود به هر شغلی می بایست کاملاً در مورد آن شغل شناخت کافی داشت. حتی هندسه ی آن مجموعه ی کاری را از کارمندان با تجربه  تحقیق کرد و به نوعی آینده نگری در مورد جایگاه خود در آن شغل نمود.

۳- علاقمندی به هر شغلی می تواند تا حدودی کاستیهای دیگر آنرا پوشش دهد و ادامه ی کار را قابل تحمل کند ولی به شرطی که محیط کاری برای ادامه ی آن مناسب باشد. بنابراین علاقمندی صرفاً نمی تواند ملاک مناسبی برای انتخاب شغل باشد.

۴- قبل از ورود به هر شغل می بایست، خوبیها و بدیهای آن شغل را سنجید و سپس تصمیم گرفت.

۵-هرگز به اجبار یا بخاطر شرایط بد بازارکار شغلی را انتخاب نکنید.