Menu
نویسنده مطلب : دنیا افشار

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ | تعریف حسابداری ذهنی و چند مثال


قسط و پس انداز

پوشاک

لوازم و وسایل لازم منزل

هزینه رفت و آمد

زیبایی و آرایشی

بهداشتی و سلامتی

مطالعه و رشد شخصی

خرجهای عمده سالانه

هدیه

خیرات

خرجهای تفریحی و تفننی

هزینه های پیش بینی نشده

 

اوایل متمم جزء هزینه های توسعه فردیم بود. سری آخر اشتراک یکساله شارژ کردم با اینکه می دونستم چند ماهی نمی تونم از متمم بهره برداری کنم  چون  متمم سخاوتمندانه با این مبلغ جزیی ما را حامی می نامد اون روز با هدف حمایت از متمم اشتراکم را شارژ کردم و امروز که می خواستم اون پرداخت رو در گروهی قرار بدم دیدم به گروه سرمایه گذاری هم میتونه مرتبط بشه چون متمم به ما اجازه داده سهامدار این پروژه عظیم باشیم. همین جا مجددا سپاس

شاید بخش توسعه فردی تو لیست والدین اینقدر نباشه. اونها محدود به کتاب میشه ولی ما کتاب و کلاس و دوره های مختلف و …