Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

همکاری آیکیا و آدیداس در حوزه ورزش در خانه


در دوره ای که خانه ها وسیع تر بود اکثرا میز پینگ پینگ در پارکینگ منزل داشتند پس از آن میله بارفیکس و حلقه هولاهوپ و فوتبال دستی و دارت های فلزی و پلاستیکی به عنوان ورزش و  بازی در میان خانواده های ایرانی رواج پیدا کرد.

به نظرم هر وقت ورزش با بازی دسته جمعی یکی شدند ارزش اقتصادی بیشتری برای تولید کننده داشت .