Menu
نویسنده مطلب : غلامرضا افضلی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی به عنوان یکی از روش های افزایش عزت نفس (قسمت اول)


در خانواده ای بزرگ شده ام پدرسالار که با پدری سختگیر و مادری ساده و ضعیف پدرم از شرایط فقر در شهرستان به تهران آمده بود به همین خاطر نگهداری از برادرهای خودش را نیز بر عهده گرفته بود  و بیشتر این زحمت را بر دوش مادر ساده و بی زبان من گذاشته بود خانواده پدرم درست بود که از فقر برخواسته بودند ولی همیشه با نیش و کنایه های خود باعث آزار مادرم می شدند  هر بار که به مادرم می گفتم چرا به رفتار شان اعتراض نمی کنی پاسخش همین جمله بود چی بگم خودش مگه نمی دونه  این هم نوعی بازی با خودش بود تا ظلم را بپذیرد شاید هم به امید این که پدرم قدرشناس باشد ولی در عمل دیدم که رفتار منفعلانه مادرم هیچ نتیجه ای نداشت