میثم شیخی - منظور از درک مطلب چیست؟ چگونه برای درک مطلب هدف‌گذاری کنیم؟
Menu
نویسنده مطلب : میثم شیخی

مطلب مورد بحث:

منظور از درک مطلب چیست؟ چگونه برای درک مطلب هدف‌گذاری کنیم؟


https://motamem.org/profile/8099/ محمد رضا شعبانعلی
فهرست پیشنهادی محمد رضا رو دیدم و چند تاشون رو مطالعه کردم .
بعد خوندن این کتاب ها انگار آدم قبلی نبودم و دنیا رو به چشم نو ئی دیدم .
یا من اون ادم قبلی نبودم یا چشم های جدیدی بدست آوردم یا …

ممنون محمد رضا