Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل شغل چیست و چگونه انجام می‌شود؟


شاید بد نباشد تجربه‌ای متفاوت را بیان کنم:

یکی از بزرگان صنایع کشور که چند سال پیش مرحوم شدند (از آوردن نام‌شان معذورم) روشی عکس اینها داشتند. او وقتی شخصی باهوش و توانا (طبیعتن با معیارهای خودش و از اتفاق ۲ نفر از آنها که ایشان شکار کردند را خوب می‌شناسم، به واقع چنان بودند) می‌دید، به سرعت استخدام می‌کرد. اگر می‌پرسیدند خب چه کند؟ می‌گفت صبر کنید، کارش هم پیدا می‌شود، بگذارید خوب چرخ‌اش را بزند!

شاید هم شگردش بود که شخصیت طرف دست‌اش بیاید تا کار را مناسب‌اش تعریف کند!

به هر حال خیلی موفق بود.