Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

پرسونا چیست؟ | روش تعیین و طراحی پرسونای مشتری و پرسونای مخاطب


کسب وکار : وبلاگ اموزشی مدیریت زمان
نام پرسونا : ارمین
سن : ۱۹ سال
تحصیلات :دانشجو روانشناسی
مجرد
اهل مطالعه
بیشتر با موبایل وارد فضای مجازی می شود اما گاهی اوقات هم با کامپیوتر به وبلاگ های مدنظرش سر می زند
چون دانشجو هست وقت کافی برای انجام کارهای غیر ضروری و حتی تفریح ندارد . و درحال حاضر حاضر بزرگترین اولویتش یادگیری برنامه ریزی و مدیریت زمان است