Menu
نویسنده مطلب : مرتضی یعقوبیان

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱-من در کار بسته بندی ادویه جات و خشکبار از جمله عناب و زرشک هستم
دوست دارم روش کار متمم به صورت بازاریابی در مورد محصولات مصرفی مردم باشد.

 

۲-بازار بالقوه ی آب معدنی شامل کل مردم جهان
بازار آماده شامل مردم ایران
بازار هدف شامل سوپر مارکت ها و دکه ها و رستوران ها و فست فود های خراسان جنوبی
بازار تحت نفوذ شامل سوپرمارکت ها و فست فود های شهرستان سرایان

۳-بازار بالقوه شامل تمام والدین فارسی زبان میشود
بازار آماده تمام والدینی که سواد کافی و دسترسی به اینترنت را دارند
بازار هدف شامل والدینی میشود که برای تربیت فرزندان خود مطالعه و تلاش میکنند
بازرا تحت نفوذ هم والدینی میشود که از بلاگ دیدن میکنند