Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟


من خیلی از ویژگی های ذکر شده در متن رو در خودم احساس می کنم و اتفاقا خیلی نقش پررنگی را در شخصیت من ایفا می کنند، تا به حال از این ویژگی ها آسیب ندیده ام و اکثر اوقات باعث پیشرفت من در تمام جنبه های مهم زندگی ام شده اند؛ دلیل این موضوع را می توانم این گونه ارزیابی کنم که من معمولا با روش زندگی و دیدگاه اطرافیانم کاری ندارم و از بقیه انتظار ندارم مثل من باشند یا حداقل از اینکه مثل من نیستند ناراحت نمی شوم، ولی دیدگاهم نسبت به خودم متفاوت است و از خودم انتظار دارم که اگر در یک اتاق با چند نفر قرار گرفتم جزء بهترین های آن گروه باشم و برای بهترین بودن از هیچ تلاشی دریغ نکنم.