Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


 
در مورد اصطلاح AAR یا After Action Reviewبه نظرم خوب است به تفاوت (تحلیل کردن) و (تفسیر کردن) نگاهی دقیق‌تر بیندازیم تا ابزار بهتری در اختیار خودمان جهت رصد کردن عملکردی که داشته‌ایم قرار دهیم.
تحلیل کردن قبل از تفسیر کردن مهم است.
ریشۀ لغوی تحلیل کردن، به «از هم شکافتن» و «تجزیه کردن» برمی‌گردد.
و ریشۀ تفسیر کردن به «شرح و بسط و گزارش دادن».
 
به گمانم بشود این‌گونه نگاه کرد که تحلیل کردن یعنی تلاش برای دیدن رویدادها و اتفاقات همان‌طور که هستند.
درحالی‌که تفسیر کردن یعنی تلاش کنیم تا جهان‌بینی و مدل ذهنی خود را روسی مسئله بتابانیم و با موضع‌گیری مشخص، سعی در کالبدشکافی مسئله داشته باشیم.
 
خیلی وقت‌ها تحلیل کردن به تفسیر کردن ارجحیت دارد چون کمک می‌کند قدری بی‌طرفانه و بدون توجیه کردن و با کم‌ترین سوگیری بتوانیم مسئله را ببینیم.
به همین دلایل فکر می‌کنم برای مرور کردن آنچه گذشته است، بهتر است اهدافمان را قدم‌به‌قدم تجزیه کنیم.
این موضوع وقتی بهتر و ثمربخش‌تر انجام می‌شود که قبلاً مفروضات خود را ثبت کرده باشیم و با تجزیه‌وتحلیل بتوانیم تفاوت‌های موقعیتی، تغییر شرایط و تفاوت خواسته‌هایمان را در طول زمان رصد کنیم.
 
بعدازاین مرحله شاید بهتر باشد دست به تفسیر بزنیم و بتوانیم با موضع‌گیری مشخص و آگاهانه، اقداماتی را تعریف کنیم تا در موقعیت‌های آتی، امکان تکرار اشتباهات تا حد امکان کمتر شود.
 
تکرار اشتباهات در طول ماه‌ها و سال‌های بعد شاید به این دلیل باشد که در بهترین حالت، زمان بیشتری را صرف رسیدن به هدف می‌کنیم بدون اینکه فرصت کافی برای بررسی اقدامات گذشته داشته باشیم.
همین‌طور مکتوب نکردن نتیجه‌گیری‌هایی که از تحلیل موقعیت به دست آورده‌ایم، ممکن است باعث شود با گذشت زمان، اشتباهات مجدد تکرار شوند.
مکتوب کردن شاید به شکل مستقیم تأثیر چندانی نداشته باشد اما کمک می‌کند تا دقیق‌تر موضوع را ببینیم و همیشه جایی از ذهن خود را درگیر این نتیجه‌گیری از مسئله کنیم چون احتمال تکرار اشتباهات قبلی خیلی وقت‌ها بیشتر از اشتباه کردن با شیوه‌ای جدید است.
اشتباهات جدید مرتکب شدن تا حدی به خلاقیت نیاز دارد. عموماً ترجیح ناخودآگاه ما تکرار اشتباهات گذشته است.