Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


معنی همدلی را می داند و درک می کند.
به دنبال راهکارهای زودبازده نیست.
بسته به شرایط نظر و رای خود را تغییر نمیدهد.چون تصمیماتش را با بررسی همه جوانب اتخاذ و اعلام کرده است.
همیشه با رفتار خود الگوسازی می کند نه صرفا با گفتار.
یادگیرنده است و برای یادگیری ارزش و اهمیت قایل است.
تا حد امکان سعی می کند بدون پیش فرض به موارد مطرح شده از سوی پرسنل گوش بدهد.