Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تفاوت مدیر و رهبر | رهبری سازمانی چگونه معنا پیدا می‌کند؟


رهبران کسانی هستند که فارغ از هر وابستگی، وسعت دید بالایی دارند و به راحتی نیروههای خود را در جهت دستیابی به اهداف بسیج می‌کنند.

متاسفانه با توجه به شرایط حاکم بر بخش دولتی کشور و بروز انواع و اقسام فسادها، تقلب‌ها و تخلف‌ها، هر روز قوانین سختگیرانه‌تر و محدودکننده‌تری بر بخش اداری دولت حاکم می‌شود که شاید بتواند مانع بخشی از این فسادها، تقلب‌ها و تخلف‌ها شود ولی به دلیل بلندمدت‌نگرانه و سیستمی نبودن این نوع قوانین، عملا با بستن دست و پا و محدود کردن اختیارات مدیران، امکان ظهور رهبران را در این سیستم‌ها کاهش می‌دهد.

البته با این شرایط، کمتر کسی که توانایی رهبری موفقیت‌آمیز را دارد، در این سیستم‌ها ماندگار می‌شود. چنین افرادی معمولا توانایی تحمل چنین وضعیتی و کار در آن را ندارد.