Menu
نویسنده مطلب : وحید محمدزاده

مطلب مورد بحث:

تحول دیجیتال یا دیجیتالی شدن چیست؟ تعریف دگردیسی دیجیتال


در گذشته _تا حدودی الان هم _ لوازم غیر ضروری خود رو به سمساری ها میفروختیم،الان با استفاده از سایت هایی مثل دیوار و شیپور میفروشیم.

تا این جای کار در نگاه اول همان فرایند قبلی رو با ابزار جدیدی انجام داده ایم.

اگر بخواهیم تغییراتی که تکنولوژی ایجاد کرده رو بررسی کنیم به نظرم تاحدودی موارد زیر رو میشه نام برد.

سمسار،وسیله ای رو با قیمت پایین از ما میخرید و با در نظر گرفتن حاشیه ای سودی برای خود میفروخت.برای این کار نیازمند به فروشگاهی برای عرضه محصول خود بود. بیشتر مشتریانش محدود به اطراف فروشگاه بودند.و با فروش نرفتن محصول متحمل زیان مالی میشد.محصولاتش تنوع و گستردگی آنچنانی نداشت.

دیوار،وسیله ای از ما خریداری نمی کند در نتیجه وسیله ای هم برای فروش از خود ندارد،که باعث میشه فروشگاه و انباری از نظر فیزیکی برای فروش اجناس نداشته باشد.نقش واسطه رو حذف کرده و فروشنده مستقیما با خریدار مذاکره می کند.با فروش نرفتن وسیله ای متحمل ضرر مالی نمی شود.فروشنده در فضای گسترده تری محصول خود رو عرضه می کنه که باعث میشه وسیله زودتر به فروش برسه و خریدارهم ممکن است از در فاصله دورتری از فروشنده باشد.

پی نوشت:از این مطلب برای نوشتن این تمرین کمک گرفتم(+).