Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

مردیت بلبین | نظریه پرداز کار تیمی و طراح تست بلبین


به عنوان شخصی که به کار تیمی علاقه و اعتقادبسیار دارد، مباحث کار تیمی برایم بسیار جذاب است.

بارها در محل کار و مشارکت های تجاری شاهد اثبات پیام این درس بوده ام.( عدم تخصیص درست پست های تیمی به افراد) که متاسفانه نتایج تلخی را هم بدنبال داشته است.

جدیدترین  تجربه، یک استارت آپ بود که مدیر عامل شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده ام به اشتباه نقشی را برای برنامه نویس اپلیکیشن مربوطه در نظر گرفته بود.

مدیر عامل، به اشتباه برای مهندس برنامه نویسی که اصلا مهارت و ویژگی ریسک پذیری و توانایی تجاری سازی را نداشت، با اختصاص ۸۰ درصدی سهام آن اپلیکیشن به او،قصدداشت  تا انگیزه فعالیت و تلاش را به وی بدهد.

پس از ایجاد چند تنش در فرآیند کاری و مراحل تجاری سازی، فرد برنامه نویس شرکت را ترک کردند.

در کار تیمی دو طرف وجود دارد:

۱- مدیر یا رئیس که نقش های (مسئولیتهای )تیمی را به اعضا اختصاص می دهد.

۲- اعضایی که نقش ها( مسئولیت) به آنها داده می شود.

نکته مهم در زمینه کار تیمی آگاهی و شناخت نسبت به مهارت ها و توانایی های دو طرف است.

هم رئیس و مدیر باید دانش و شناخت لازم نسبت به افراد و نیازمندیهای نقشی را که به آنها می دهد را داشته باشد و هم اعضای تیم می بایست نسبت به توانائیها و مهارت های خود آگاهی داشته باشند.

نبود هر یک از این دو شرط ، تهدیدی برای موفقیت کارتیمی است.