Menu
نویسنده مطلب : مهرناز جلالی

مطلب مورد بحث:

نقشه سفر مشتری چیست؟ | طراحی، ترسیم و بررسی یک نمونه


تمرین دوم:
من برای تمرین بهتر نوشتن با توصیه ی یکی از دوستان با سایت متمم آشنا شدم و در بدو ورود جز کاربران ویژه ی متمم شدم. بعد از آن دوره با مطالب دیگر متمم هم آشنا شدم و در ادامه طوری پیش رفتم که تقریبا هر ماه اکانت ویژه ام را شارژ می کنم و از دوره های تخصصی متمم استفاده می کنم.