Menu
نویسنده مطلب : میلاد کا

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


سلام

در مورد تمرین اول :

در نوشته ها و صحبت های دوستی دیدم که کتابی رو معرفی کرده و اون رو تأثیر گذار دونسته و خب منم بدون اینکه ببینم اطلاعات مقدماتی لارم برای خوندن این کتاب رو دارم یا نه (چون کتاب تخصصی محسوب می شد) به همراه دوستی رفتم و این کتاب رو تهیه شدم و مجبور شدم به دوستم دلیل خرید کتاب رو طور دیگه ای توضیح بدم و دلایلی بیارم که در لحظه ی خرید کتاب و حتی بعد از اون دلایل من برای خرید کتاب نبودند.

در مورد تمرین دوم:

فکر می کنم داستان انتخاب رشته در دانشگاه برای اکثر ما سیستم یکی باشه ، یعنی بعضی رشته ها در کشور ما هستن که “هرچه خوبان همه دارند” این رشته ها به تنهایی دارند :) و ما وقت انتخاب رشته به سراغشون میریم. در مورد انتخاب رشته ی خودم فکر می کنم سیستم یکی تصمیم گرفتن خوب نبود و اشتباه بود.

ممنونم