Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


۱٫ با مطالعه مجدد این درس، یاد جمله زیر درکتاب  Intuition Pumps and other tools for thinking دنیل دنت افتادم که چند روز پیش در وبلاگ یکی از دوستانم خوانده بودم
Ninety percent of every thing is Crap
نود درصد هر چیزی، بیهوده و کم ارزش است
بر این اساس می شود گفت:
۹۰ درصد زمانی را که در جلسات کاری، صرف می کنیم، بی هوده است.
۹۰درصد انرژی صرف شده روزانه امون، در واقع تلف می شود.
۹۰ درصد چیزهایی که تا الان به ما یاد داده اند، کم ارزش است.
و …
منبع: وبلاگ امین کاکاوند عزیز