Menu
نویسنده مطلب : نغمه سعادتی

مطلب مورد بحث:

رزومه نویسی آینده نگر و تنظیم بیانیه هدف


مطالب این سری درس ها از یادگیری مهارت کمک بزرگی به من کرد تا وسعت و عمق کسب یک مهارت را درک کنم و عجولانه منتظر نتیجه ای شگفت آور در زمان کوتاه نباشم. همچنان دلم نمی آید از سبد مهارت های خودم بعضی ها را فعلا بیخیال شوم. به نظرم کار سختی است. این دو دلی در مورد کنار گذاشتن یک مهارتی که سالها در ذهنم رشد کرده سخت است.