Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعیبی

مطلب مورد بحث:

درس 5- انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check)


سلام
اجازه بدید در مورد تصمیمی که در پاسخ درس
 کاربرد تفکر استراتژیک در مواجهه با روندهای جدید (مثال اطلاعات فوری)
مطرح کردم صحبت کنم، یعنی روند تغییر کردن کسب وکار فروش و توزیع مواد اولیه صنعتی با فناوری های IT روز.

۱٫ گلوگاه: مشتریان این حوزه مذاکرات طولانی و سخت برای شرایط تحویل و پرداخت را در روند خرید طی می کنند و احتمالا قبول شرایط محدود توسط سیستم را تحمیلی به ضرر خود فرض کنند.

۲٫ عوارض جانبی: کم شدن افراد واسطه که دراین نوع فعالیت کم هم نیستند احتمالا اقدام آنها در هت بلیغات منفی در مورد شما را در پی دارد.

۳٫ کابوس: این فعالیت نیاز مند تیم قوی جهت تحلیل و آنالیز بازار و مشتریان و رقبا دارد و مستلزم مهندسی نرم افزاری قوی می باشد. در صورت ضعف در اجرا احتمال از دست دادن مشتریان بسیار زیاد است.

۴٫ تغییرات رادیکال: تغییرات اقتصادی کلان و قوانین تجاری و مالیاتی بی شک بر روی این سیستم تاثیر گذار خواهد بود.