Menu
نویسنده مطلب : حسین میالوئی

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


از یه منظر دیگه هم میشه به ارزش آفرین بودن یا حلقه زائد زنجیره ارزش بودن نگاه کرد, اینکه جهت خلق ارزش  کدام سمت است, به سمت مشتری(بازار) یا صنعت.

واسطه فروش ملکی رافرض کنید (بنگاه املاک) که با کاهش قیمت ملک برای مشتری ارزش آفرینی می کند ,با وجود اینکه غالبا در کشورمان بیشتر به سمت دلالی سوق دارند تا ارزش آفرینی , ولی در این جهت گیری , ارزش آفرینی اتفاق افتاده است.

یا  پلتفرمی که محصولات یک شرکت را راحت تر  ولی  با سود بالاتر به دست مصرف کننده نهایی می رساند.این کسب و کار نیز با وجود ارزش آفرینی برای شرکت, حلقه زائد محسوب می شود. و نمی تواند پایداری کسب و کار را برای خود رقم بزند.