Menu
نویسنده مطلب : رضا صنعتی منفرد

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

فراگیر بودن :  این ضرب المثل کنایه از جمع کردن و پس انداز پول و ثروت داره که فکر میکنم در تبلیغات بانک ها هم به عنوان شعار استفاده شده

حداقل استثنا: با اینکه ضرب المثل ایرانی هست ولی در تمام ملل میتونه کاربرد داشته باشه

قابل تکرار بودن: به نظر من این موضوع هم قابل تکراره  هم قابل بسط دادن به حوزه مثلا دانش و ورزش و کسب و کار هم هست.

فرا فرهنگی : در فرهنگ ها و جوامع دیگر هم این موضوع قابل اجرا هست