Menu
نویسنده مطلب : احمد امینی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


تمرین۱)

شاید یکی از تصمیم های دردناک سیستم یک زمانی است که به این نتیجه میرسید که شریک عاطفی شما نمیتواند شریک دائمی زندگیتان باشد.

زمانی که بعد از چندسال رابطه بالاخره زمان تصمیم گیری فرا رسید من حس میکردم که الان زمان ازدواج من نیست و برای همین از رابطه خارج شدم.

قطعا با سیستم یک تصمیم گرفته بودم اما مجبور بودم برای طرف مقابل دلایلی منطقی بیاورم تا قانع کننده باشد.

حالا که به گذشته نگاه میکنم فکر میکنم دلیل احساس آن روز من تمایل عمیق من به ادامه تحصیل و رشد فردی و مهاجرت بوده است.

تمرین۲)

از زمانی که وارد دانشگاه شدم و فهمیدم دور و برم واقعا چه خبر است تفکر من به شدت تحلیلی شده است. تحلیلی تصمیم میگیرم و بیشتر مواقع ساده ترین تصمیم هایم را نیز با سیستم ۲ میگیرم.

همین مساله انرژی بسیار زیادی از من میگیرد.اگر برای خرید یک لباس ساده ساعت ها چرخ بزنید و دست آخر مجبور ب خریدن چیزی شوید که دوستش ندارید شاید بتوانید کمی مرا درک کنید.

در مورد تصمیم های بزرگ مسئله بسیار نا امیدکننده تر است.

روزها و ماهها برای اینکه برای ارشد رشته MBA کنکور بدهم یا همان رشته تخصصی خودم را ادامه بدهم دچار تردید بودم و هنوز هم هستم.

اما با توجه به درس سلسله مراتب ارزشها و فوبیای تصمیم گیری فکر میکنم کمی کارم راحت تر شده باشد.