Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

کتاب هنر ظریف بی خیالی | مارک منسون


پس از مرور درس، ترجمه نشر میلکان با عنوان ” هنر ظریف رهایی از دغدغه ها” را مطالعه کردم. به نظرم ترجمه خوبی دارد و به جز چند ایراد املایی، تاکنون مورد خاصی ندیده ام. به هر حال فکر می کنم مارک منسن خیلی صریح و در عین حال راحت با خواننده کتاب خود صحبت می کند. او  جایی در اوایل کتاب صحبت قابل تاملی را بیان می کند او می گوید: بی خیالی (رها کردن دغدغه ها) به معنی بی اعتنایی نیست بلکه به معنی پذیرش متفاوت بودنه. هدف این نیست که از موانع زندگی فرار کنید بلکه هدف اینه که مانعی را پیدا کنید که از پشت سر گذاشتن اش لذت ببرید. (یاد گفته رندی پاش افتادم : دیوارها را نساخته اند که مانع رسیدن ما به رویاهایمان شوند دیوارها را ساخته اند تا با سخت کوشی و عبور از آنها به خود و دیگران نشان دهیم که رویاهایمان چقدر برایمان مهم اند) به هر حال چه خودتان خبر داشته باشید و چه خبر نداشته باشید همواره در حال انتخاب کردن هستید.