Menu
نویسنده مطلب : مصطفی قاسمی

مطلب مورد بحث:

ساختار شخصیت | مفهوم بالغ در تحلیل رفتار متقابل


اخیرا وضعیت هایی که در آن بالغ بودم بیشتر می شود. دیروز می خواستم به یکی از مراجعینم انتقاد کنم که چرا در خانه با کودک تمرینات را انجام نمی دهید.ولی برداشت از وضعیت این بود که انتقاد من باعث می شود او خود را ضعیف تر از انی بداند که بتواند تمرینات را انجام بدهد بنابرلین نقدی نکردم و اتفاقا چند نکته مثبت از او گفتم

در حالت والد بیشتر مواقع انتقاد کردن حس خوبی بهم می دهد چون هم احساس برتر بودن بهم می دهد و هم به طرف مقابلم می گویم که تو ضعیف تر از منی . این احساسات در خودآگاهم نیست و واقعا نمی دانم سهمشان در انگیزه انتقاد کردن چقدر است.

در وضعیت بالغ ملاکم برای انتقاد کردن و نکردن این نیست که نقدی وجود دارد یا نه ، تحلیل می کنم که آیا این انتقاد در رفتار او تاثیر دارد؟ آیا به او کمک می کند ؟