Menu
نویسنده مطلب : پوریا رضایی

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


نگاه خطی در خصوص افزایش درآمد شرکت +

 

نگاه غیرخطی در خصوص افزایش درآمد شرکت +

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟