Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


تمرین یک :

در سایت متمم ،دکمه آموزنده بود زیر کامنت ها  را اکثرا با  سیستم تصمیم گیری یک  انجام میدم . شاید اگر قرار باشه توضیحی بدهم ،بخصوص وقتی مقایسه ای بین کامنت ها پیش بیاد – اینکه که حالت ریتینگ rating  نیست و باید یک سطحی برای  آموزنده بودن  متصور بود- مجبور به توضیح با سیستم دو بشوم .

 

تمرین دوم :

بعضی وقت ها  قبل از تصمیم در مورد  کارهای کوچیک  ، ناخوادگاه  از درون  یه  حالت موافق یا مخالف ایجاد  میشه  ، ولی با سیستم دو برعکس اون حس و حالت درونی  ، تصمیم می گیرم  وبه نظرم منطقی تر هست
ولی نتیجه چندان رضایت بخش نیست و گاهی هم مخالف انتظار است و اون حس مخالف درونی تا حصول نتیجه تصمیم، باقی میمونه. شاید بهتر باشه در مورد تصمیم ها ی کوچیک به اون ندای درونی گوش کنم و طبق اون تصمیم بگیرم و در مورد تصمیم های بزرگ اگر همچین حسی هست ،کمی صبرکنم  و موضوع را بیشتر بررسی کنم .