Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

کدام را انتخاب می‌کنید: به دست آوردن یا خرج کردن پول؟


به نظرم این مسئله‌، ادامه‌ی گفته‌ی معروف منسوب به وارن بافت است که فرمود:

هیچ گاه پول از دست ندهید(!)

از اتفاق دیروز در گروه دوستان دانشگاهی یکی از آلبر کامو نقل قول کرد(!): “ما زندگی‌مان را برای پول به دست آوردن تلف می‌کنیم، حال آن که از پول باید استفاده کرد و زندگی را به دست آورد”

بلافاصله یکی دیگر گفت: جمله‌ی الکی‌ای هست.

من هم پرسیدم: کدام پول را باید استفاده کرد؟

یکی از دوستان ساکن آمریکا نوشت: شبیه جملات فال هفتگی PMC بود. درآمد خود را زیاد و هزینه‌ها را کم کنید.

در نهایت من نتیجه می‌گیرم: خیر الامور، اوسطها!

شاید خوب باشد همه دوباره به درس‌های تصمیم‌گیری بازگردیم، باشد که رستگار گردیم!