نیلوفر کشاورز - کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


خیلی این مطلب جالب بود برام.

من سالهاست برای سحرخیزی تلاش کرده ام و انصافا در یک بازه های زمانی هم موفق بوده ام ولی هرگز تاکنون این مساله پایدار نبوده است. در وقع تئوری پذیرفته شده من” سحرخیز باش تا کامروا باشی” بوده ولی تئوری مورد استفاده من استفاده از سکوت و آرامش شب برای انجام کارهاست. من تازه بعد از خوندن این درس تونستم کمی واقع بین باشم و احساس گناه خودم رو تحلیل کنم .

خیلی خیلی ممنونم

ایده کانال تلگرام منو دوباره به این درس های “مدل ذهنی” متوجه کرد. ممنونم