Menu
نویسنده مطلب : محمد پورنقیب

مطلب مورد بحث:

تاریخچه سئو و الگوریتم های جستجو


فاکتورهایی که میتواند میزان رضایت کاربر از یک صفحه را نشان دهد، موارد زیر میتواند باشد:

– مدت زمانی را که کاربر در آن صفحه سپری کرده است. زمان بیشتر میتواند به معنای جذب بیشتر کاربر توسط صفحه و ارتباط قوی تر کاربر با آن باشد.

– تعداد کلیک هایی که کاربر در آن صفحه جهت هدایت شدن به صفحات و مطالب دیگر کرده است. در واقع محتوا به قدری برای کاربر کشش ایجاد کرده که برای تعاملات بیشتر کابر حاضر به کلیک کردن بر روی لینک هایی که صفحه پیشنهاد داده است شده است.

– تعداد مراجعات دوباره کاربر به آن صفحه

– Bookmark کردن آن صفحه توسط کاربر

– چه ساعاتی از شبانه روز کاربر بیشترین مراجعه به آن صفحه را داشته است. ساعات اولیه که کاربران معمولا پر انرژی تر هستند و مطالعه جدی میکنند یا ساعات پایانی که بیشتر جنبه تفریحی و استراحت دارد.

– چه روز هایی از هفته بیشترین مراجعه توسط کاربر انجام میشود. در روز های پایان هفته و در اوقات فراغت هم کاربر حاضر هست وقت خود را به آن صفحه اختصاص دهد.

– like یا dislike شدن محتوای صفحه توسط کاربر

– پیشنهاد آن صفحه به دیگران توسط کاربر