Menu
نویسنده مطلب : زهرا غلام نژاد

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


ممنون از گروه متمم عزیز و کامنتهای دوستان من قبل از خوندن کامنتها اولین چیزی که به فکرم رسید مساله دوستی ها بود که باهاش مواجه شدم جناب شعبانعلی بسار زیبا بیان کردند فقط یک تجربه با اجازه من هم میگم

دوستی هایی که توی محیط های ورزشی شکل میگیرند مخصوصا توی تیم ها بیشتر از جنس تناسب ریشه و شاخه است بیشتر مربی یا باشگاه ریشه است و بازیکن ها شاخه چون در نهایت با کمک هم باید به نتیجه برسند بیشتر اوقات دیدم توی تیمهایی که رفاقت وهم دلی بین مربی و باشگاه و بازیکن ها  محکم تره نتیجه بهتری به دست آوردن در واقع ریشه داربودند وشاخه ها را نگه داشتند تا به ثمر برسند ولی تیمهای که هر کی ساز خودش را میزنه نهایتا از هم میپاشند.