Menu
نویسنده مطلب : بابک قوی پنجه

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


در شهر های بزرگ دنیا از روش های متفاوتی  برای کنترل ترافیک استفاده می شود . در این حوزه همواره تعارض بین سیستم ها و عوامل شامل وسایل نقلیه ، راه ها و جاده ها ، زیر ساخت  ، محیط زیست و الودگی ، اقتصاد وابسته به حمل و نقل و البته استفاده کنندگان وجود دارد . انچه مسلم است اصل در شناسایی و یافتن راه حلهایی است که بتواند بین این عوامل تعادل مورد قبول همگان را بر قرار کند . به عنوان نمونه در شهر های بزرگ امریکا ، توجه بیشتر بر توسط راه ها و اتوبان ها است چون مسافت ها غالبا طولانی است و از طرفی تولید کنندگان خودرو از توسعه زیر ساخت ها به دلیل افزایش فروش خودرو و کسب در امد استقبال می کنند در نتیجه حمل و نقل عمومی نسبت به سایر کشور ضعیفتر و ترافیک بیشتر است . این مدل در امریکا مورد پذیرش قرار گرفته و سیستم به تعادل رسیده است . نمونه دیگر لندن می باشد ، پس از الودگی که منجر به مرگ هزاران نفر در لندن شد ، مدیریت شهری تصمیم به کنترل ترافیک و افزایش و بهبود سیستم ها حمل و نقل عمومی نمود و از توسعه و ایجاد راه های جدید خودداری کرد با این استدلال که راه بیشتر مساوی با افزایش خودرو شخصی و ترافیک بیشتر  و نتیجتا الودگی بیشتر است . این مدل  بیشتر تکیه بر کنترل رفتار افراد و دارندگان وسایط نقلیه دارد .

در تهران خودمان هم ، فرایند کنترل ترافیک به ان معنا به نظر می رسد وجود ندارد و در نتیجه ما شاهد نتیجه پایدار نمی باشیم ، الا پایداری ترافیک و افزایش ان .

انچه مشخص است البته به نظر من در ذات پایداری ، موضوعی به عنوان تعامل و تبادل بین سیستم ها و داده ها و ستاده ها وجود دارد .و اینده نگری یکی از عناصر اصلی است ۰