Menu
نویسنده مطلب : وحید محمدزاده

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


تمرین دوم
در فصل دوم کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ با عنوان نظریه هایی که جواب نمی دهند.
سه فرضیه ی ،جغرافیا،فرهنگ، غفلت،از سوی اکثر کارشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی به عنوان عامل اصلی ریشه فقر و غنا در کشورها نام برده شده است،که با ارائه دلایلی این سه فرضیه رو به عنوان عامل اصلی فقر و غنا در کشورها پذیرفته اند.
اما نویسندگان این کتاب با بررسی دقیق تر هر یک از این فرضیه ها،سوالاتی را مطرح کرده و پاسخ داده اند که این فرضیه ها در پاسخگویی به آنها ناتوان و ناکار آمدند.نویسندگان این کتاب این سه فرضیه رو به طور کامل رد کرده اند و ریشه اصلی فقرو غنا رو (تا جایی که من متوجه شدم)تفاوت در نهادهای سیاسی و اقتصادی کشورها عنوان می کنند و فقر رو حاصل نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری می دونند، که حاکمان کشورها برای حفظ قدرت خود عامدانه این راه رو در پیش میگیرند.
به نظرم اگر گفته های نویسندگان کتاب رو بپذیریم،گفته های دانشمندان علوم اجتماعی یعنی سه فرضیه،جغرافیا،فرهنگ،وغفلت میتونه یک رابطه همبستگی با فقر و ثروت کشورها داشته باشه.البته در کتاب هیچ اشاره ای به رابطه همبستگی نشده است.