Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

هزینه های غیرقابل بازگشت یا Sunk Cost


سلام

 
۱٫
هزینه رفت و آمد کاملا برگشت ناپذیر
 
هزینه غذا کاملا برگشت ناپذیر
 
هزینه خرید پوشاک معمولا برگشت ناپذیر
۲٫
هزینه تغییر دکوراسیون: درصورتی که منبع تامین مالی در نظر گرفته نشده باشد و خرید به صورت اعتباری صورت گرفته باشد با توجه به این که هزینه قابل بازگشت نیست سازمان دچار مشکل مالی خواهد شد که برای رفع این مشکل باید کمیته هایی تشکیل شود که با استفاده از کمبود های قانونی بتوانند این مساله را حل کنند.