Menu
نویسنده مطلب : سارا رحیم زاده

مطلب مورد بحث:

چالشها و سختی های کار فروش و فروشندگی


در حوزه فروش به تازگی تصمیم گرفتم وارد شوم

نقش یک مشتری برایم ملموس تر از یک فروشنده است

شاید همین بتونه نقطه قوتی در ابتدای کار باشه

که اگر من مشتری ” خودم ” بودم، و از اونجایی که سخت میشه من رو به خرید قانع کرد چه راه سخت و پر نشیب و کم فرازی رو بروم هست.

فروش رو انتخاب کردم؛ چون حس خوب متقاعد کردن رو به من منتقل می کنه

که البته برای یک فروشنده این ویژگی زیاد نیست و باید برای کسب مهارت های مختلف انعطاف پذیر بود.