Menu
نویسنده مطلب : فرزاد عالی‌نسب

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟


کمال‌طلبی یکی از دام‌های ذهنی است که هر یک از ما به شکلی در زندگی خود تجربه می‌کنیم. یکی از مباحث مهم در مهارت مدیریت زمان، کمال‌طلبی است که مانع انجام کارها در موعد مقرر می‌شود. شما تصمیم می‌گیرید کاری را در مهلت دو ساعت انجام دهید ولی آنقدر وسواس انجام کار با استاندارد ۱۰۰ دارید در عمل به ۱۰ ساعت وقت نیاز دارید تا آن کار به اتمام برسد. و بعد وقتی هزینه فایده کار مذکور را محاسبه کنید متوجه خواهید شد که انجام کار هرچند ناقص در دو ساعت خیلی بهتر و به‌صرفه‌تر از انجام کار با استاندارد ۱۰۰ در ۱۰ ساعت بوده. اگر این روند تکرار شود به مرور زمان، عزت نفس از بین خواهد رفت و شکست پشت شکست و در نهایت سرخوردگی نصیبمان می‌شود. در برخی مواقع تنبلی ما را به سمت کمال‌طلبی می‌برد. یعنی چون حال انجام کار را نداریم در ذهن خود اشاره به کمال‌طلبی خود می‌کنیم و انجام کار را به زمان دیگری موکول می‌کنیم و به تعویق انداختن کارها جزئی از زندگی ما می‌شود.