Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من مدتی است که روی افعال پرکاربرد متمم کار می کنم. برخی از افعال و کاربردهایشان به راحتی در ذهنم ثبت می شوند اما در به خاطر سپردن بعضی افعال دیگر با مشکل مواجه ام. برای حل این مشکل باید مرور آنها را بیشتر و با این افعال جمله سازی کنم تا به خاطر سپرده شوند. بنابراین یک دوره چهل روزه با مدت ۱۵ دقیقه در روز برای این فعالیت اختصاص می دهم. همچنین عادت قدیمی و محبوب من، نوشیدن یک فنجان قهوه در حدود ۹ صبح است. این ۱۵ دقیقه را قبل از مراسم قهوه صبحگاهی انجام خواهم داد. بعد از ۴۰ روز نتیجه را در اینجا گزارش خواهم کرد.